ALGEMENE VOORWAARDEN STEPFABRIEK.NL

Artikel 1. Nederlands recht.

 1. Op onze voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing.
 2. Als u met ons een verbintenis aangaat, betekent dit tegelijkertijd dat u onze voorwaarden aanvaardt. Eventuele wijzigingen hierin geschieden op schriftelijke basis.
 3. Geschillen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter.
 4. Stepfabriek.nl is ingeschreven bij de kamer van koophandel te Hilversum onder nummer 78048109. 1
 5. Op alle overeenkomsten tussen Stepfabriek.nl en haar kopers zijn, behoudens voor zover hiervan uitdrukkelijk Schriftelijk van wordt afgeweken, deze Leveringsvoorwaarden van toepassing. Algemene voorwaarden van de Wederpartij zijn niet van toepassing op overeenkomsten met Stepfabriek.nl

Artikel 2. Overeenkomsten.

 1. Wij behouden ons het recht voor om prijzen en teksten te wijzigen. Derhalve zijn onze prijzen en teksten vrijblijvend te noemen.
 2. Hoewel het in de praktijk niet zal voorkomen, behoudt Stepfabriek.nl het recht een geplaatste order te weigeren. Van een overeenkomst is dus pas sprake als wij de order hebben geaccepteerd ( lees: bevestigd ).
 3. Overeenkomsten met Stepfabriek.nl komen tot stand door het plaatsen van een Schriftelijke (email, fax en of brief), bestelling via de webshop of mondelinge (telefonische) bestelling en de aanvaarding door Stepfabriek.nl hiervan. De Wederpartij aanvaardt door zijn mondelinge of Schriftelijke bestelling deze Leveringsvoorwaarden. Een bestelling of aanvraag geldt als aanvaard door Stepsfabriek.nl voor zover zij niet binnen 14 dagen na ontvangst van de bestelling aan de Wederpartij uitdrukkelijk het tegendeel heeft laten blijken.

Artikel 3 Product.

 1. De door u bestelde step(en) en eventueel mee bestelde accessoires word(t)(en) door Stepfabriek.nl klaar afgeleverd. Deze step(en) zijn voor 95% gemonteerd en het overige dient u zelf te doen. Vanzelfsprekend is een duidelijke montage instructie bijgesloten. (eventuele mee bestelde accessoires dient u zelf te monteren)
 2. In overleg kunt u de step ook gemonteerd afhalen.
 3. Wijzigingen in prijs en specificaties door fabrikant / importeur doorgevoerd, evenals kleine kleurafwijkingen voorbehouden.

Artikel 4. Prijzen en betalingen.

 1. Alle door ons vermelde prijzen zijn inclusief BTW.
 2. Betaling kan vooraf of tijdens aflevering (verzending via rembours) geschieden. Vooraf betalen kan door middel van bank / giro.
 3. Eventueel door Stepfabriek.nl gemaakte aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. De inhoud van folders, brochures, advertenties en enig ander (reclame)materiaal (al dan niet elektronisch) bindt Stepfabriek.nl niet. Een aanbiedingsprijs gemaakt in dergelijk (reclame)materiaal is geldig gedurende 30 dagen.

Artikel 5. Levering.

 1. Indien u de step op een door u opgegeven adres afgeleverd wilt hebben, zullen wij de step bij u ( laten ) bezorgen.
 2. De aansprakelijkheid tijdens het transport van Stepfabriek.nl naar de consument is voor risico van Stepfabriek.nl tot op het moment dat de bestelling is afgeleverd

Artikel 6. Voorbehoud van eigendomsrecht.

 1. Het eigendomsrecht gaat pas dan over, indien u al het geen op grond van enige overeenkomst met Stepfabriek.nl verschuldigd bent, heeft voldaan. Het risico ter zake van de producten gaat reeds op het moment van de aflevering over.

Artikel 7. Garantie, Aansprakelijkheid en reclames.

 1. Stepfabriek.nl hanteert de garantiebepalingen zoals die door de fabrikant zijn opgesteld.
 2. Bij de Stepfabriek.nl ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de Stepfabriek.nl binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer U een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
 3. Indien garantieafhandeling per post mogelijk is, zijn de portokosten daarvan voor uw rekening.
 4. Stepfabriek.nl vergoedt nooit reparatiekosten van derden.
 5. Heeft u een klacht maak die dan kenbaar aan ons. Wij zien klachten als een kans om het beter te doen! U kunt uw klacht mailen naar: info@Stepfabriek.nl.
 6. Een klacht schort de verplichtingen van Stepfabriek.nl niet op, tenzij de Stepfabriek.nl schriftelijk anders aangeeft.
 7. Indien een klacht gegrond wordt bevonden door de ondernemer, zal Stepfabriek.nl naar haar keuze of de geleverde producten kosteloos vervangen of repareren.

Artikel 8. Wet kopen op afstand.

 1. In het kader van de Wet Kopen op Afstand heeft u na het doen van aankopen bij Stepfabriek.nl het recht op een afkoelingsperiode van 14 werkdagen na aflevering van het product. Binnen deze periode mag u gebruik maken van het herroepingsrecht.  U heeft na annulering nogmaals 14 dagen om uw product retour te sturen. Een product mag u dan retour sturen indien redelijkerwijs mogelijk in de originele verpakking en zonder zichtbare gebruikssporen. U kunt eenvoudig een mailtje sturen naar info@Stepfabriek.nl met in het onderwerp van uw email duidelijk vermeld uw ordernummer. Geeft u in uw mailt aan wat u wenst te retourneren en of u dit wenst te ruilen of te laten crediteren. Wij mailen u dan de retourprocedure. Verzending is altijd voor rekening en risico van de verzender. Tevens dient u het pakket degelijk te verpakken en voldoende te frankeren (onvoldoende gefrankeerde post wordt geweigerd).U heeft het recht uw bestelling tot 14 dagen na ontvangst zonder opgave van reden te annuleren. U heeft na annulering nogmaals 14 dagen om uw product retour te sturen. U krijgt dan het volledige orderbedrag inclusief verzendkosten gecrediteerd. Enkel de kosten voor retour van u thuis naar de webwinkel zijn voor eigen rekening. Indien u gebruik maakt van uw herroepingsrecht, zal het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking aan de ondernemer geretourneerd worden. Om gebruik te maken van dit recht kunt u contact met ons opnemen via info@Stepfabriek.nl. Wij zullen vervolgens het verschuldigde orderbedrag binnen 14 dagen na aanmelding van uw retour terugstorten mits het product reeds in goede orde retour ontvangen is.
 2. Uitgezonderd zijn specifieke volgens uw specificaties afgemonteerde steppen. Wij bieden de mogelijkheid bij een aantal van onze steppen om deze volgens uw specificaties af te monteren. Deze steppen die u via deze webwinkel koopt worden op maat volgens de door u ingevoerde specificatie gemaakt. Het herroepingsrecht is dan ook niet van toepassing. De verkoop is hiermee na succesvolle betaling definitief.” Bij het bestellen van deze steppen vindt er altijd persoonlijk contact plaats tussen Stepfabriek.nl en u. Wij wijzen u dan ook op deze uitzondering.
Artikel 9. Uitsluitingen.
 1. In geval er sprake is van overmacht ( niet-toerekenbare mogelijkheid om een verplichting na te komen ), behoudt Stepfabriek.nl zich het recht voor om naar eer en geweten te handelen.

Artikel 10. Bijzondere bepalingen.

 1. Maten, specificaties en afbeeldingen op de website gelden onder voorbehoud van vergissingen en/of plaatsingsfouten. Stepfabriek.nl behoudt het recht om bij een unieke bestelling die niet op voorraad is en apart besteld dient te worden, een aanbetaling te vragen van minimaal 20% van het aankoopbedrag.